Ayasofya Müzesi

Ayasofya Müzesi, dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli birkaç örneğinden biridir. mimarisi, ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliği yönünden sanat dünyası açısından önemli bir yer teşkil etmektedir. İlk inşa edildiğinde Megale Ekklesia (Büyük Kilise) olarak anılmaktadır. 13 Ocak 532 yılındaki halk ayaklanması neticesinde yıkılmıştır. Günümüz Ayasofya’sı İmparator Justinianos tarafından beş yıl gibi kısa bir sürede yeniden inşa ettirilmiştir. Yeniden yapılan kilisenin adı Ayasofya (Kutsal Bilgelik) olarak değiştirilmiştir. Ayasofya’nın Kubbesi Ana mekanı örten kubbenin zeminden yüksekliği 55.60 metre, çapı, kuzeyden güneye doğru 31,87...